Amtax sc procesni analizator amonijuma

Amtak sc digitalni procesni analizator kompanije Hach sa gasno selektivnom elektrodom je dizajniran za visoko precizno određivanje koncentracije amonijuma direktno u rezervoaru. Ovaj analizator nudi visok stepen tačnosti zahvaljujući selektivnoj GSE instrumentaciji i zahteva minimalan nadzor zahvaljujući automatskom čišćenju, kalibraciji, i samoproveri (eng. self diagnosis). Amtak sc procesni analizatori su idealni za ugradnju direktno na ivicu rezervoara. Pored toga, dostupni su sa kućištem otpornim na nepogodne vremenske uslove za postavljanje na otvorenom ili opciono sa providnim vratima za postavljanje u zatvorenom prostoru. Lak pristup reagensima i habajućim delovima.

Dostupno u zemljama :