ARL EQUINOX LAUE rendgenski difraktometar

Laue-ova metoda se uglavnom koristi za određivanje orijentacije velikih monokristala oslanjajući se na reflektovano ili propušteno zračenje kroz fiksni kristal. Za merenje difrakcije, Thermo Scientific ARL EQUINOX LAUE rendgenski difraktometar je isplativo rešenje koje zadovoljava svaku potrebu za određivanjem orijentacije kristala u industrijskim, istraživačkim laboratorijama ili u nastavi na univerzitetima i fakultetima. Zahvaljujući fleksibilnosti postavljanja uzorka, ARL EQUINOX LAUE je savršen instrument prilagođen određivanju orijentacije kristala poput ingota, pločica, lopatica turbine, dragog kamenja, nakita itd.