ARL iSpark 8860 Fire Assay analizator

Tradicionalna fire assay analiza je zahtevna, skupa i štetna po okolinu. Za razliku od te analize Thermo Scientific ARL iSpark 8860 Fire Assay analizator nudi jednostavnu, čistu alternativu tradicionalnoj kupelaciji korišćenjem optičke emisione spektrometrije sa varnicom (OES) kako bi se odredile koncentracije plemenitih metala direktno u olovnim tabletama. Kvantitativni sadržaj svih plemenitih metala u diskovima se može odrediti istovremeno za manje od jedne minute . ARL iSpark 8860 Fire Assay je vrhunski optički spektrometar specijalno podešen za analizu olovnih tableta.