ARL SMS-3500 automatizacija za jedan/više OES ili XRF

Thermo Scientific ARL SMS-3500 je automatizovano kompletno rešenje za jedan ili više OES ili XRF spektrometara koje povećava efikasnost laboratorija za kontrolu procesa u industriji metala, rudarstvu i cementnoj industriji. Laboratorije proizvođača primarnih metala obično imaju dve potpuno duplirane i odvojene linije spektrometrije kako bi se osigurali brzo vreme odziva kada je neophodno istovremeno analizirati nekoliko hitnih uzoraka. ARL SMS-3500 je pristupačna alternativa. Automatizacija višestrukih spektrometara i mašina za pripremu sa sistemom ARL SMS-3500 nudi smanjene troškove analize uzoraka, povećanu protočnost uzoraka, ali i bolju reproducibilnost i kvalitetnije rezultate za korisnike kojima su potrebna sveobuhvatnija i integrisana rešenja za automatizaciju u metalnoj i rudarskoj industriji.