ARL SMS-3300 automatizacija za jedan/dva OES ili XRF

Thermo Scientific ARL SMS-3300 automatizacija za jedan ili dva OES ili XRF spektrometra je kompletno rešenje za automatizaciju laboratorijskog toka koje omogućava veću efikasnost laboratorija za kontrolu procesa u industriji metala, rudarstvu i cementnoj industriji. Sistem ARL SMS-3300 je automatizacija jednog ili više spektrometara i mašina za pripremu uzoraka koji nudi smanjene troškove analize uzoraka, povećanu protočnost uzoraka, bolju ponovljivost, ali i kvalitetnije rezultate za korisnike kojima su potrebna sveobuhvatnija i integrisana rešenja za automatizaciju u industriji metala, rudarstvu i industriji cementa.