AT Xtend Manual

AT Xtend Manuelni aparat je jednostavan za rukovanje, ali sa naprednim opcijama nadzora procesa. Aparat koristi SOTAX proverenu tehnologiju „HollowShaft“, koja pruža najjednostavniji i garantovano ponovljiv proces ručnog uzorkovanja – patentiran i jedinstven u svetu disolucionih aparata. Ovaj sistem omogućava i programiranje temperature pojedinačnih posuda pre uzimanja uzoraka. Takođe, manuelni aparat se može pretvoriti u poluautomatski u bilo kom trenutku, jednostavnim dodavanjem namenskih Xtend modula. AT Xtend disolucioni aparat omogućava izvođenje testova za sve oficinalne USP 1/2/5/6 metode, kao i za neoficinalne metode.

Korisni linkovi: Brošura – DVC 24 Dissolution Vessel Cleaner