Bioprocesne centrifuge

Proširujući svoju liniju vodećih centrifuga velikog kapaciteta, Thermo Scientific je predstavio centrifuge za bioprocesiranje, dizajnirane zavisokozahtevne bioprocese. Sorvall BIOS serija centrifuga je dizajnirana za metode bioprocesiranja koje zahtevaju visok prinos odvajanja i prečišćavanja, a zahtevaju praćenje ponovljivosti i sledljivosti.
S druge strane, Sorvall CC40NKS i CC40SNKS Ultracentrifuge serije su GMP kompatibilne, skalabilne ultracentrifuge sa kontinuiranim protokom za automatizovano prečišćavanje ili koncentraciju virusnih i nano čestica.

Tipične primene ovih centrifuga uključuju:
Sakupljanje ćelija, kolektovanje, bistrenje, prečišćavanje i koncentracija
Proizvodnja vakcina
Odvajanja na osnovu gradijenta gustine

Centrifuge za bioprocesiranje su kompatibilne sa njišućom kašikom velikog kapaciteta i rotorima sa fiksnim uglom. Maksimalna brzina/RCF je do 6250 rpm/12000 g, a maksimalni kapacitet je 8 boca od 2.000 mL. Dostupna je i verzija za kontinuiran rad. Pogledajte brošure ili interaktivni vodič kompanije Thermo Scientific da biste istražili različite modele i izabrali onaj koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Korisni linkovi:
Brošura: Sorvall BIOS serija centrifuga
Brošura: CC40(S)NX serija ultracentrifuga

Dostupno u zemljama :