CAMSIZER X2

CAMSIZER X2 je moćan, verzatilan analizator veličine i oblika čestica sa širokim opsegom merenja, koji kombinuje najnoviju tehnologiju state-of-the-art kamere sa fleksibilnim mogućnostima disperzije. Na osnovu DIA principa (ISO 13322-2), CAMSIZER X2 pruža precizne informacije o veličini čestica i obliku praha, granula i suspenzija u mernom opsegu od 0,8 μm do 8 mm.