PARTAN 3D

Microtrac -ov PARTAN 3D može da orderi 40 morfoloških parametara materijala u samo jednoj analizi , uključujući veličinu, oblik, hrapavost površine, gustinu, providnost, kao i 3D .Merni opseg je od 22 µm do 35 mm.