Dinamička analiza slike (DIA)

Dinamička analiza slike (DIA) je savremena metoda karakterizacije čestica za određivanje njihove raspodele veličine, kao i oblika. DIA omogućava brzu analizu sa velikom tačnošću i ponovljivošću u izuzetno širokom mernom opsegu. Microtrac je sa renomiranim sistemom CAMSIZER predstavio svoj prvi dinamički analizator slike pre više od 20 godina i od tada niže tehnološke inovacije. Sa svojim portfolijom DIA, Microtrac pokriva čestice u rasponu od 0,8 µm do 135 mm. Merenja obično traju 1-5 minuta i detektuju desetine hiljada do miliona čestica, u zavisnosti od uzorka.