DXR3 SmartRaman Spectrometer

Thermo Scientific DXR3 SmartRaman spektrometar – automatizovan, namenski Raman sistema za makro uzorke , koji se aktivira pritiskom na jedno dugme prenosi snagu Raman tehnologije u laboratoriju za rutinsku analizu . Dizajniran je za zaposlene višenamjenske analitičke laboratorije u kojima korisnici traže ponovljive i tačne rezultate od pouzdanog instrumenta uz nisku cenu održavanja. Istraživači i eksperti za kontrolu kvaliteta mogu iskoristiti lakoću pripreme uzoraka koju nudi Ramanova spektroskopija.