FOB5 – Horizontalni laboratorijski sterilizator

Laboratorijski parni sterilizator Fedegari FOB5 pruža izuzetnu fleksibilnost u radu. Shodno tome, pogodan je za laboratorije za kontrolu kvaliteta u farmaceutskoj ili prehrambenoj industriji, kao i za laboratorije istraživačkih centara i bolnica BSL-3 i BSL-4 tipa. FOB5 serija autoklava može se koristiti u:

  • Mikrobiološkim i analitičkim laboratorijama
  • Istraživačkim institutima i agencijama za ispitivanje
  • Biotehnološkim laboratorijama
  • Objektima za eksperimentalne životinje i kliničkim dijagnostičkim laboratorijama
  • Farmaceutskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji – QC laboratorijama
  • Poljoprivrednim, ekološkim i veterinarskim laboratorijama

Poput svih Fedegarijevih autoklava, i FOB5 ima modularni dizajn, koji omogućava izuzetnu fleksibilnost prilikom sterilizacije različitih materijala i/ili predmeta i odabranih programa rada.

Dostupno u zemljama :