GENESYS 30 Vis spektrofotometar

Thermo Scientific GENESIS 30 VIS spektrofotometar je jednostavan, ali sofisticiran spektrofotometar u vidljivoj oblasti, koji pruža vrhunsku preciznost i funkcionalnost. Obavlja i osnovne i složene analize za obrazovnu ili industrijsku upotrebu. Zahvaljujući intuitivnom dizajnu, studenti i nastavnici su u mogućnosti da se usredsrede na naučne podatke i koncepte, a ne na učenje kako da koriste instrument. U laboratoriji, tehničari svih nivoa koji rade u rutinskim QA/QC aplikacijama mogu lako dobiti verodostojne rezultate kako bi potvrdili ili preduzeli mere da u buduće održe zahtevani kvalitet. Izveštaj sa rezultatima se jednostavno i brzo generišu u obliku digitalnih ili štampanih podataka.

Dostupno u zemljama :