Standardni Vis i UV-Vis spektrofotometri

Portfolio Vis i UV-Vis spektrofotometara sadrži odgovarajuća rešenja za primene u analitičkim laboratorijama, ali i u edukaciji, pokrivajući niz modela od najjednostavnijih, robusnih za rutinska merenja, do sveobuhvatnih rešenja za napredne primene.

Evolution Pro UV-Vis spektrofotometar

Serija Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis spektrofotometara pogodna je za rutinska, složena istraživanja, kao i za napredne aplikacije, poštujući aktuelnu reguativu. Serija Evolution Pro objedinjuje pouzdan, svestran hardve...
Pročitajte više

Evolution One/One Plus UV-Vis spektrofotometar

Serija Thermo Scientific Evolution One/One Plus UV-VIS spektrofotometara pogodna je za rutinska, složena istraživanja, kao i za napredne aplikacije, poštujući aktuelnu reguativu. Serija Evolution One/One Plus objedinjuje pouzda...
Pročitajte više

BioMate 160 UV-Vis spektrofotometar

Automatizovan i pripremljen za umrežavanje Thermo Scientific BioMate 160 UV-VIS spektrofotometar omogućava izvođenje kvantitativnih merenja u life science laboratorijama. Spektrofotometar BioMate 160 nudi unapred programirane m...
Pročitajte više

GENESYS 180 UV-Vis spektrofotometar

Thermo Scientific GENESIS 180 UV-VIS spektrofotometar omogućava izvođenje vrhunskih kvalitetnih kvantitativnih UV-VIS merenja baziranih da dvozračnoj geometriju optičkog sistema. Robustan dizajn omogućuje lako rukovanje i optim...
Pročitajte više

GENESYS 140/150 Vis/UV-Vis spektrofotometar

Automatizovani i pripremljeni za umrežavanje, Thermo Scientific GENESIS 150 UV-VIS i GENESIS 140 VIS Spektrofotometri su pogodni za kvantitativna merenja za potrebe QA/QC u industrijskom okruženju ili u univerzitetskim hemijski...
Pročitajte više

GENESYS 40/50 Vis/UV-Vis spektrofotometar

Robusni Thermo Scientific GENESIS 50 UV-VIS i GENESIS 40 VIS Spektrofotometri omogućavaju izvođenje rutinskih merenja radi kontrole kvaliteta ili nastave u učionicama za hemiju. Ponuđeni u jednoj ćelijskoj konfiguraciji, ovi in...
Pročitajte više

GENESYS 30 Vis spektrofotometar

Thermo Scientific GENESIS 30 VIS spektrofotometar je jednostavan, ali sofisticiran spektrofotometar u vidljivoj oblasti, koji pruža vrhunsku preciznost i funkcionalnost. Obavlja i osnovne i složene analize za obrazovnu ili indu...
Pročitajte više

SPECTRONIC 200 spektrofotometar

Thermo Scientific SPECTRONIC 200 je standard za robusne i jednostavne za upotrebu, VIS spektrofotometre, namenjene za primenu u nastavni. Spektrofotometar SPECTRONIC 200, posebno dizajniran za pokazne laboratorije, sadrži odvoj...
Pročitajte više