GENESYS 180 UV-Vis spektrofotometar

Thermo Scientific GENESIS 180 UV-VIS spektrofotometar omogućava izvođenje vrhunskih kvalitetnih kvantitativnih UV-VIS merenja baziranih da dvozračnoj geometriju optičkog sistema. Robustan dizajn omogućuje lako rukovanje i optimalme performanse prilikom korišćenja u raznim okruženjima. Kontrola rada se ostveruje preo ekran u boji osetljivog na dodir aima i opcionalno Wi-Fi umrežavanje. Cenjeni širom sveta zbog pouzdanosti, tačnosti i ponovljivosti, GENESIS spektrofotometri, svojom naprednom tehnologijom u kompaktnom, robusnom pakovanju, ispunjavaju sva savremena očekivanja za potrebe analize raznih vrsta uzoraka.

Dostupno u zemljama :