BioMate 160 UV-Vis spektrofotometar

Automatizovan i pripremljen za umrežavanje Thermo Scientific BioMate 160 UV-VIS spektrofotometar omogućava izvođenje kvantitativnih merenja u life science laboratorijama. Spektrofotometar BioMate 160 nudi unapred programirane metode ispitivanja koncentracije nukleinske kiseline i proteina, kao i merenja ćelijske kulture. Napredna tehnologija omogućava lako rukovanje i optimizovane performanse. Ova platforma, robusnog dizajana, ima ekran u boji u visokoj rezoluciji, osetljiv na dodir kao i opciono Wi-Fi umrežavanje.

Dostupno u zemljama :