HeliScan MicroCT

Thermo Scientific HeliScan MicroCT donosi novu eru mikro kompjuterizovane tomografije nauci o materijalima. Korišćenjem tehnologije naprednog helikoidnog skeniranja i interaktivne rekonstrukcije postignuta je izuetna verodostojnost slike. HeliScan MicroCT omogućava neprocenjiv uvid u unutrašnju strukturu materijala kako bi istražili i validirali široku lepezu svojstava ispitivanog materijala.

Dostupno u zemljama :