Helix SFT spektrometar plemenitih gasova

Thermo Scientific Helix SFT spektrometar plemenitih gasova omogućava analizu izotopa helijuma. Ovaj kompaktni, ali moćan statički vakuumski maseni spektrometar (SVMS) sa magnetnim sektorom sposoban je za preciznu analizu svih izotopa plemenitog gasa, ali je idealno prilagođen za istovremeno prikupljanje izotopa helijum 3 i helijum 4.

Dostupno u zemljama :