iCE 3500 AAS Atomski apsorpcioni spektrometar

Thermo Scientific iCE 3500 AAS pruža izuzetne performanse, fleksibilnost i jednostavnost. Njegov inovativni dizajn dvostrukog raspršivača omogućava sigurno i softverski kontrolisano prebacivanje analiza sa plamene na grafitnu tehniku samo jednim pokretom ogledala. Optika sa dvostrukim snopom visoke preciznosti, u kombinaciji sa Echelle monohromatorom, omogućava veoma niske granice detekcije i dugoročnu analitičku stabilnost. U standardne performanse instrumenta je uključena D2 pozadinska korekcija , raspršivač kao i titanijumski gorionik od 50 mm koji povećava efikasnosti i tačnosti analize plamenom tehnikom. U okviru grafitne peći kao standard je uključena GFTV – kamera koja omogućava video zapis visoke rezolucije u stvarnom vremenu o unutrašnjosti kivete ,čime se poboljšava efikasnost i na taj način pojednostavljuje razvoj metode.