Inkubator sa kompresorskim hlađenjem ICPeco

Ekološko prihvatljiv ICPeco inkubator se hladi sa CO2 prihvatljivim sa stanovišta uticaja na klimu. Zbog odličnih termodinamičkih svojstava rashladnog sredstva CO2 (R744) i fino podešene tehnologije upravljanja, ICPeco inkubator hlađen kompresorom je istovremeno moćan i veoma precizan. Bez kritičnih prekoračenja temperature, održava temperaturu tačno na zadatoj vrednosti. Štaviše, postiže brze promene temperature čak i za veće zapremine komore. Izaberite između 4 veličine (108 do 749 litara zapremine) za inkubaciju, sušenje i skladištenje u ohlađenom inkubatoru ICPeco.

Dostupno u zemljama :