Klima komora ICHeco

Sa stanovišta uticaja na klimu prihvatljiva i moćna CHeco klimatska komora je dizajnirana za testiranje stabilnosti farmaceutskih, kozmetičkih ili prehrambenih proizvoda sa ekološki prihvatljivim CO2 (R744) kao rashladnim sredstvom – iu skladu sa ICH i GMP. Štaviše, ICHeco se postiže jedinstvenom ujednačenošću temperature i vlažnosti. Preko vazdušnog omotača oko hermetički zatvorenog radnog prostora, toplota se brzo i ekstenzivno unosi u klimatsku komoru. Zaleđivanje rashladnog uređaja i sušenje uzorka su uspešno izbegnuti.

Dostupno u zemljama :