Meridian WS-DP sistem

Thermo Scientific Meridian VS-DP System omogućava brzu lokalizaciju defekata korišćenjem testera u proizvodnji, ploča za testiranje i kartica sa sondama. S obzirom na to da je prinos proizvodnje ključan za profitabilnost, fabrikama elekto komponenti, proizvođačima integrisanih kola i kompanijama bez sopstvenog proizvodnog pogona je preskupo da čekaju do sklapanja i pakovanja kako bi identifikovali izvor električnih greški.

Dostupno u zemljama :