nProber IV sistem

Thermo Scientific nProber IV System je platforma zasnovana na skenirajućoj elektronskoj mikroskopiji (SEM) visokih performansi za lokalizaciju defekata na tranzistorima i metalizaciji. To je do sada najnapredniji sistem za nanosondiranje i prvi koji koristi LEEN2 SEM kolonu visoke rezolucije (HR). Sistem nProber IV posebno je dizajniran da poveća brzinu, tačnost i učinak vašeg toka analize grešaka (FA), gde je produktivnost najvažnija.

nProber IV System direktno povećava stopu uspeha analize transmisionom elektronskom mikroskopijom (TEM) preciznom lokalizacijom defekta i pokazao se tačnim i ponovljivim čak i kod najsitnijih delova kola izmedju dva elementa (node). nProber IV System opremljen je automatizacijom i navodjenim programima rada koji poboljšavaju laboratorijsku produktivnost i omogućavaju vašoj organizaciji da se usredsredi na rezultate dobijene nanosondiranjem i TEM-om. Na ovaj način potrebno je uložiti manje vremena u rad na samom sistemu.

Dostupno u zemljama :