Meridian IV sistem

Thermo Scientific Meridian IV System je najbolji izbor za istraživanje i razvoj naprednih, niskonaponskih poluprovodničkih uređaja visoke gustine, gde je potreban instrument sa sposobnostima i performansama za dijagnostikovanje širokog opsega načina otkazivanja. Poput ispitivanja više parametara da bi se došlo do uzroka kvara i onih koji su rezultat dizajna proizvodnog procesa na koji mogu da utiču spolji parametri (napon, temperatura itd.) .

Dostupno u zemljama :