Meridian S sistem

Thermo Scientific Meridian S System je dizajniran za izvođenje invertne emisije fotona (EMMI) i analizu laserskom skenirajućom mikroskopijom stimulisanu statičkom razlikom potencijalapreko kartice ili mikro sondi. Troškovi vlasništva sistema su kritičan aspekt profitabilnosti, Meridian S System nudi niz mogućnosti: emitovanje fotona, fleksibilnost dvostranog sondiranja i mogućnost nadogradnje dinamičke optičke izolacije defekta, poput laserskog-naponskog snimanja/sondiranja (LVP) i lokalizacija mekih defekata. Meridian S je dizajniran za upotrebu u laboratorijama za analizu kvarova omogućavajući identifikaciju sistemskih greški, problema sa dizajnom ili integracijom. Pronalaženje osnovnog uzroka otkazivanja elektroničkih komponenata.

Dostupno u zemljama :