Mini-centrifuge

Thermo Scientific mySPIN mini-centrifuge imaju kompaktan dizajn i jednostavne su za rukovanje, sa ugrađenim bezbednosnim funkcijama. Zamena rotora se može izvršiti brzo i bez alata. Oba modela iz serije mySPIN mini-Centrifuga imaju funkciju brzog okretanja i rade tiho, uz niske vibracije.
Tipične aplikacije uključuju:

  • Pulse spins
  • PCR
  • mikro-filter epruvete
  • HPLC protokoli

U ponudi su dva kompatibilna rotora – za mikroepruvete (sa maksimalnim kapacitetom 12 x 2 ml) i PCR trake. Maksimalna brzina je 12.500 rpm, a maksimalna RCF 9800 g. Dostupni programi uključuju podešavanja tajmera, brzine i RCF (mySPIN 12).

Pogledajte brošure ili posetite interaktivni vodič za izbor kompanije Thermo Scientific da biste istražili različite modele i izabrali onaj koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Dostupno u zemljama :