Multidrop Pico 1 i Pico 8 digitalni dispenzori

Pico 1 i Pico 8 nude poboljšanu preciznost doziranja sa zapreminom od čak 11 pL u bilo kojem bunarčiću, koristeći do deset puta manje reagensa u poređenju sa ručnim pipetiranjem, čime je postignuto značajno smanjenje troškova i otpada. Dizajnirani su da omoguće minijaturizaciju testova, povećaju produktivnost i poboljšaju tačnost rezultata, te su idealni za širok spektar aplikacija u kojima se koriste zapremine, kao što su qPCR, krive odgovora na dozu, testovi skrininga lekova i ELISA.

Korisni linkovi: Vodič za izbor Multidrop Combi kaseta

Dostupno u zemljama :