Nicolet Summit FTIR spektrometar

Thermo Scientific Nicolet Summit kao kompaktan FTIR spektrometar omogućava pouzdanu identifikaciju uzoraka i brzu proveru materijala . Na LED svetlosnoj tastaturi na prednjoj strani instrumenta se brzo dobijaju QC rezultati za pass/fail. Pomoću Thermo Scientific OMNIC Paradigm softvera koji se pokreće preko ugrađenog Windows PC-a može smanjiti broj koraka za merenje, procedure se mogu automatizovati i mogu se generisati izveštaji. U cloud-u pomoću Wi-Fi veze se mogu deliti i slati podaci. Sve navedeno čini Nicolet Summit FTIR spektrometar idealnim za zaposlene QA/QC i edukacione laboratorije.

Korisni linkovi: Vodič za izbor

Dostupno u zemljama :