picoSpin 45 Series II NMR Spectrometer

Thermo Scientific picoSpin 45 Series II NMR spektrometar je pristupačan namenski NMR spektrometar namenjen istraživanju, proizvodnom procesu ili fakultetima. picoSpin 45 NMR spektrometar zauzima samo delić prostora konvencionalnog NMR spektrometra i ne zahteva specijalizovano znanje ili obuku za rad. Tečni uzorci se jednostavno ubrizgavaju u unutrašnju kapilaru preko fitinga na prednjoj ploči isvega 30 mikrolitara uzorke je potrebno za dobijanje spektra.