Q Exactive UHMR hibridni kvadrupol-Orbitrap maseni spektrometar

Thermo Scientific Q Exactive UHMR (Ultra-visoki opseg masa) hibridni kvadrupol-Orbitrap maseni spektrometar je prvi UHMR maseni spektrometar koji kombinuje značajno povećanu osetljivost, odličnu rezoluciju na visokim vrednostima m/z, MS2,kao i pseudo-MS3 mogunosti unutar jedne analitičke platforme. Omogućava najkvalitetniju masenu analizu intaktnih proteina, kao i top-down analizu u strukturnoj biologiji i biofarmaceutskim istraživanjima. Pruža mogućnost analize izuzetno velikih masa (do 80000 m/z), usporavanje jona unutar izvora radi bolje transmisije i desolvatacije analita, kao i mogućnost selekcije velikih (do 25000 m/z) prekusorskih molekula kvadrupolnim masenim filterom.