Orbitrap LC-MS (HRMS)

Otkrijte prednosti performansi jedinstvenih Orbitrap analizatora visoke rezolucije i tačne mase (HRAM) firme Thermo Scientific. Orbitrap sistemi se povezuju sa opremom za tečnu hromatografiju kako bi se poboljšalo razdvajanje poznatih i nepoznatih jedinjenja i omogućili protokoli sa visokim protokom podataka. Na raspolaganju vam je širok portfolio masenih sistema baziranih na Orbitrap detektora, uključujući sisteme koji kombinuju jonske zamke i kvadrupolne masene filtere, koji mogu da odgovore na sve zahteve vaših analiza.

Orbitrap IQ-X Tribrid maseni spektrometar

Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid maseni spektrometar je dizajniran za rešavanje kompleksnih hemijskih struktura , uz veliku prilagodljivost i podršku za različite tokove analize za identifikaciju i karakterizaciju malih ...
Pročitajte više

Orbitrap Fusion Lumos Tribrid maseni spektrometar

Novi Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos maseni spektrometar prednjači u najizazovnijim aplikacijama, uključujući analizu post-translacionih modifikacija, relativnu kvantifikaciju uz upotrebu izobaričkih masenih oznaka, kar...
Pročitajte više

Orbitrap Eclipse Tribrid maseni spektrometar

Thermo Scientific Orbitrap Eclipse maseni spektrometar je instrument koji je dizajniran imajući u vidu najkompleksnije analitičke izazove. Ovaj uredjaj koristi najnovija otkrića u transmisiji i kontroli jona, prošireni maseni o...
Pročitajte više

Q Exactive UHMR hibridni kvadrupol-Orbitrap maseni spektrometar

Thermo Scientific Q Exactive UHMR (Ultra-visoki opseg masa) hibridni kvadrupol-Orbitrap maseni spektrometar je prvi UHMR maseni spektrometar koji kombinuje značajno povećanu osetljivost, odličnu rezoluciju na visokim vrednostim...
Pročitajte više

Q Exactive Plus hibridni kvadrupol-Orbitrap maseni spektrometar

Thermo Scientific Q Exactive hibridni kvadrupol-Orbitrap maseni spektrometar uvodi revolucionarni concept Kvanfirmacije. Ovaj LC-MS/MS instrument podiže analize na novi nivo, uz povećanu pouzdanost rezultata i nove opcije koje ...
Pročitajte više

Orbitrap Exploris 480 maseni spektrometar

Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 maseni spektrometar je dizajniran da maksimalno poveća performanse analiza sa visokim protokom podataka, uz istovremeno pružanje izmerive tačnosti i selektivnosti neophodne za postizanje ...
Pročitajte više

Orbitrap Exploris 240 maseni spektrometar

Thermo scientific Orbitrap Exploris 240 maseni spektrometar pruža vrhunske performanse i široke mogućnosti za otkrivanje i identifikaciju molekula, uz kvantitativnu preciznost i tačnost u analiza malih i velikih molekula. Jedno...
Pročitajte više

Orbitrap Exploris 120 Maseni spektrometar

Dokazana Thermo Scientific Orbitrap tehnologija masenih analizatora povećava poverenje u kvalitativne i kvantitativne analize konzistentno tačnim podacima, bilo za razvoj metoda ili svakodnevno testiranje. Dizajniran za jednost...
Pročitajte više