Orbitrap Eclipse Tribrid maseni spektrometar

Thermo Scientific Orbitrap Eclipse maseni spektrometar je instrument koji je dizajniran imajući u vidu najkompleksnije analitičke izazove. Ovaj uredjaj koristi najnovija otkrića u transmisiji i kontroli jona, prošireni maseni opseg i donošenje odluka u realnom vremenu, kako bi proširili dubinu vašeg rada i poguralii vašu nauku u budćnost. Sistem je idealan za rad u proteomici, strukturalnoh biologiji, karakterizaciji malih molekula ko i eksperimentima u biofarmaceutskim naukama.