Taipan G2+ Circuit Edit sistem

Thermo Scientific Taipan G2+ Circuit Edit sistem je sistem sa fokusiranim jonskim snopom (FIB) koji je konstruisan da zadovolji stroge zahteve modifikovanja tehnološki naprednih strujnih kola (delova kola izmedju dva elementa-node ispod 10nm), odnosno da zadovolji izazove savremenog dizajniranja i procesa proizvodnje. Njegove koaksijalne jonska i fotonska kolona, elektronika, komora i sto za uzorke omogućavaju vrhunsku kontrolu profila i struje jonskog snopa kao i njegovo precizno pozicioniranje na mesto od interesa. Poseduje u industriji vodeći unapređni sistem dostavljanja hemikalija za nagrizanje i deponovanje.

Dostupno u zemljama :