Talos Arctica Cryo-TEM

Thermo Scientific Talos Arctica Crio-TEM je 200kV (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) sa FEG izvorom elektrona. Ovaj moćani, stabilani i svestrani mikroskop, izgrađen za 3D karakterizacije bioloških uzoraka u visokoj rezoluciji, ćelijska i strukturna biološka istraživanja, kao i posmatranje biomaterijala u nanotehnologiji. Talos Arctica S/TEM omogućava naučnicima da brzo steknu bolji uvid i razumevanje makromolekulskih struktura, ćelijskih komponenti, ćelija i tkiva u tri dimenzije.

Dostupno u zemljama :