TSQ 9610 GC-MS sa trostrukim kvadrupolom

Da biste očuvali prednost, vaš GC-MS/MS sistem mora pružiti vrhunske performanse i konstantno generisati pouzdane kvantitativne rezultate. Upravo to omogućava Thermo Scientific TSQ 9610 Triple Quadrupole GC-MS/MS sistem. Thermo Scientific NeverVent™ tehnologija sa fokusom na korisnika, detektor sa produženim vekom trajanja i pametni softver smanjuju nepotrebne prekide u radu, maksimizujući protok vaših uzoraka i povrat ulaganja (ROI). Novoprošireni linearni dinamički opseg u kombinaciji sa dokazanom visokom osetljivošću osigurava ispunjenje najstrožijih regulatornih metoda i poslovnih zahteva.

Instrument kombinuje prakse i karakteristike koje imaju za cilj smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu („zelene karakteristike “).

Dostupno u zemljama :