TSQ Quantis MD maseni spektrometar

TSQ Quantis MD maseni spektrometar je pogodan za kliničke dijagnostičke laboratorije jer omogućava postizanje zahteva za testove razvijene unutar laboratorija (LDT). Uz tehnologiju aktivne kontrole jona (AIM – Active Ion Management) TSQ Quantis MD maseni spektrometri omogućavaju pouzdanu kvantifikaciju pri rutinskoj analizi humanih uzoraka. Omogućava postizanje osetljivosti neophodne za rutinsku kvantitativnu analizu uz izuzetnu brzinu i robusnost. TSQ Quantis MD maseni spektrometar je kompatibilan sa Vanquish MD tečnim hromatografima.

Dostupno u zemljama :