Vodeno kupatilo WTB

Koncept rada Memmert vodenih kupatila VTB-a impresionira svojom intuitivnom i praktičnom navigacijom kroz meni. Poseban naglasak je na mogućnosti da uvek držite na oku važne informacije pomoću prilagodljivog, CustomViev prikaza na daljinu. VTB vodeno kupatilo pokriva temperaturni opseg do +100 °C i dostupno je u 6 veličina (zapremina od 7 do 51 litara).

Dostupno u zemljama :