Dynamic Light Scattering (DLS)

Microtrac MRB -a NANOTRAC serija obuhvata fleksibilnie analizatore dinamičkog rasejanja svetlosti (DLS) koji pružaju informacije o veličini čestica, zeta potencijalu, koncentraciji i molekulskoj masi. Ovi instrumenti su pogodni za karakterizaciju nano čestica. Kao pionir analize veličine čestica, Microtrac MRB razvija DLS analizatore više od 30 godina. Inovativni dizajn NANOTRAC sistema omogućava brže merenje sa pouzdanom tehnologijom, veću preciznost, kao i bolju tačnost - sve to kombinovano u kompaktne DLS analizatore sa revolucionarnom fiksnom optičkom sondom.