IRMS instrumenti

Thermo Scientific nudi masene spektrometre za određivanje odnosa izotopa gasova, koji se mogu konfigurisati na različite načine, tako da omoguće postizanje adekvatnih analitičkih rezultata sa izuzetnom preciznošću i osetljivošću, kao i odličnom linearnošću i stabilnošću, u širokom spektru istraživačkih aplikacija.