LC-MS/MS sa trostrukim kvadrupolom

Današnji izazovi u targetovanoj kvantifikaciji podrazumevaju više od merenje koncentracija željenog analita – od rešavanja problema kompleksnosti analita i matriksa do lakog korišćenja i zadovoljavanja regulatornih zahteva. Postignite najveće poverenje u kvalitet vađih podataka sa robusnim, reproducibilnim i pouzdanim metodama targetovane kvantifikacije koristeći nova Thermo Scientific LC-MS/MS rešenja. TSQ maseni spektrometri se prodaju sa trogodišnjim fabričkom garancijom.