TSQ Quantis Plus maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom

TSQ Quantis Plus maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom sadrži napredne softverske kontrole instrumenta, mogućnost integracije baze podataka i predefinisane obrasce metoda koje pojednostavljuju upotrebu, čime omogućavaju LC-MS/MS korisnicima svih veština da dobiju pouzdane podatke. Postignite povećanu produktivnost, svestranost i performanse za razvoj metoda i rutinsku analizu uzoraka. TSQ Quantis plus kombinuje povećanu brzinu akvizicije i osetljivost sa dokazanom robusnošću i pouzdanošću kako bi vam isporučio pouzdane rezultate targetovanog skrininga i kvantitacije za sve aplikacije.

Dostupno u zemljama :