TSQ Fortis Plus maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom

TSQ Fortis Plus maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom vam omogućava da ubrzate put do produktivnosti pri kvantifikaciji. Postignite performanse sledećeg nivoa i rast vrednosti za analize velikog obima sa poboljšanom brzinom akvizicije i osetljivošću, koja je kombinovana sa dokazanom robusnošću i pouzdanošću. Uz pojednostavljenu upotrebu integrisanu sa moćnim hromatografskim sistemima firme Thermo Scientific osiguravamo da korisnici svih nivoa ekspertize dobiju ponovljive, pouzdane rezultate koji odgovaraju zahtevima laboratorija

Dostupno u zemljama :