TSQ Quantis maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom

Uz pomoć segmentiranih kvadrupola, brže elektronike i poboljšanih elektron multiplikatora, Thermo Scientific TSQ Quantis maseni spektrometar omogućava izuzetnu robusnost uz najbolju osetljivost u klasi, za svakodnevnu upotrebu i svakog korisnika. Daje lake odgovore na kritične analitičke izazove tokom targetovane kvantifikacije u vašoj laboratorji.

Dostupno u zemljama :