TSQ Altis Plus maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom

TSQ Altis Plus maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom vam omogućava da postignete najveće poverenje u detekciju ciljanih jedinjenja kroz vrhunsku osetljivost. TSQ Altis plus ima linearni dinamički opseg veći od 6 redova veličine uz visoku selektivnost, dok povećana brzina akvizicije omogućava sprovodjenje velikih translacionih studija ili optimizaciju metoda, uz podešavanja efektivnog „dwell“ vremena za svega 0.3milisekunde – Vreme promene polariteta od 5milisekundi maksimizuje produktivnost uz manje neophodnih analiza. Instrumentalne karakteristike ovog masenog spektrometra sa trostrukim kvadrupolom pružaju mogućnost sprovodjenja kompleksnih eksperimenata sa ciljanim jedinjnjima onda kada je neophodno poverenje u podatke.

Dostupno u zemljama :