Fedegari

Fedegari Autoclavi SpA proizvodi mašine, sisteme i komponente na polju sterilizacije, hemijske biodekontaminacije i kontrole kontaminacije za biofarmaceutiku i industriju hrane u celom svetu. Između ostalog, Fedegari nudi laboratorijske sterilizatore, odnosno autoklave, pogodne za biofarmaceutiku, mikrobiologiju, hranu, kozmetiku i ambalažu. Laboratorijski sterilizatori poseduju inovativnu tehnologiju generisanja pare i dostupni su u vertikalnim i horizontalnim opcijama.