Lab Instruments

Lab Instruments je kompanija koja proizvodi sertifikovane standarde referentnih materijala u skladu sa ISO17034:2016. Oni nude komplete spremne za upotrebu koji sadrže višekomponentne mešavine stotina standarda pesticida, korisnih za kalibraciju GC-MS/MS, GC-HRMS, LC-MS/MS, LC-HRMS, itd. Standardi uključuju mešavine koristi se za analizu polarnih pesticida u hrani životinjskog i biljnog porekla.