Memmert

Memmert je lider u inovacijama za razvoj uređaja za kontrolu temperature: klima komora, sušnica, inkubatora, kao i vodenih i uljanih kupatila, koji imaju široku primenu u biološkim , farmaceutskim i istraživanjima prehrambenih proizvoda, kao i kontroli kvaliteta. Svi parametri se kontrolišu sa najvećom preciznošću, kako bi se obezbedila kontrolisana atmosfera.