Sotax

SOTAX je svetski lider u razvoju i proizvodnji visokokvalitetne opreme za testiranje u farmaciji, koja obuhvata disolucione sisteme i sisteme za fizička testiranja, koji mogu biti konfigurisani od jednostavnijih do najsloženijih, potpuno automatizovanih sistema. SOTAX-ova oprema se koristi svuda u svetu, u razvojnim i proizvodnim procesima, farmaciji i nauci. Takođe, ovi sistemi ispunjavaju sve zahteve korisnika i usklađeni su sa relevantnim direktivama.