vesti
datum:
Autor: Fotografija - Clay Banks / Unsplash

Laboratorija objavljuje rad o uticaju gasnih lasera na biomaterijale

Laboratorija za etaloniranje i kalibraciju Analysis d.o.o, u saradnji sa nekoliko fakulteta i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavila je rad u časopisuNuclear Technology & Radiation Protection, na temu uticaja gasnih lasera u kontinualnom i impulsnom režimu na karakteristike biomaterijala.

U radu su korišćene aromatične biljke i snopovi lasera talasnih dužina (623.8 nm) kojima su najčešće tretirane biljne vrste. Uticaj lasera niske snage na razvoj aromatičnih biljaka ispitivan je na uzorcima semena majčine dušice (Thymus vulgaris), a korišćen je kontinualni He-Ne laser, sa vremenima ozračivanja reda minuta.

Rad se može preuzeti na linku.

Podelite: