ARL SMS-2300 robotska automatizacija za OES ili XRF

Thermo Scientific ARL SMS-2300 robotska automatizacija za OES ili XRF je automatizovano rešenje za kontrolu kvaliteta i optimizaciju procesa proizvodnje čelika. Sistem omogućava ispunjavanje strogih zahteva u analizi čelika uz povećanje efikasnosti i smanjenje troškova proizvodnje. Sa ARL SMS-2300 sistemom visokih performansi se mogu pripremiti/obraditi i analizirati čak i najsloženiji uzorci u reproducibilnim uslovima bez operatera čime su faktor ljudske greške i subjektivni faktori eliminisani. Rezultat je povećana proizvodnja, pouzdani rezultati kao i smanjeni troškovi.